Aanmelden

Uw project

U dient als aanvrager de behoefte/noodzaak van uw project aan te tonen. aantonen. Daar hoort ook de wijze bij waarop de doelgroep betrokken wordt bij de ontwikkeling en/of uitvoering.

Aanbevolen wordt in de aanvraag duidelijk te maken of er reeds ervaring is met het aangevraagde of een soortgelijke project en op welke wijze kennis van de doelgroep is vergaard

Services